תערוכות / 4 מוזמנים: עמיר אזולאי, אורנה ברומברג, בלו פיינרו, מאירה שמש
08.04.91-15.03.91
4 מוזמנים: עמיר אזולאי, אורנה ברומברג, בלו פיינרו, מאירה שמש