תערוכות / 3 תערוכות: עדי אפעל, תרין גרטנר, מירב סודאי
10.08.96-11.07.96
3 תערוכות: עדי אפעל, תרין גרטנר, מירב סודאי