תערוכות / תרגיל באסתטיקה ציבורית, ברק ברעם
10.05.97-07.04.97
תרגיל באסתטיקה ציבורית, ברק ברעם