תערוכות / תערוכה, יאן ראוכורגר
09.01.93-09.12.92
תערוכה, יאן ראוכורגר

אוצרת: יהודית לוין