תערוכות / ששת הימים, שמחה שפייזר
31.05.90-07.05.90
ששת הימים, שמחה שפייזר