תערוכות / שלוש תערוכות. יוחאי אברהמי, שרי כראל, גל קינן
31.07.97-26.06.97
שלוש תערוכות. יוחאי אברהמי, שרי כראל, גל קינן