תערוכות / שלוש מציאויות: דוד גינתון, רינת פודיסוק, מאיר פרנקו
26.06.93-30.05.93
שלוש מציאויות: דוד גינתון, רינת פודיסוק, מאיר פרנקו

אוצרת: נורית דוד