תערוכות / שוש קורמוש, משה גרשוני
02.01.99-26.11.98
שוש קורמוש, משה גרשוני