תערוכות / רעיה ברוקנטל, מאיה זק
31.12.02-21.11.02
רעיה ברוקנטל, מאיה זק