תערוכות / קשר עין: יאיר גרבוז, יעקב דורצ’ין, רפי לביא
20.03.93-24.02.93
קשר עין: יאיר גרבוז, יעקב דורצ’ין, רפי לביא

אוצר: יאיר גרבוז