תערוכות / צילומים: שי אדם, גלעד אופיר, הלי פנסר, אנדרו רוט
06.08.90-17.07.90
צילומים: שי אדם, גלעד אופיר, הלי פנסר, אנדרו רוט