תערוכות / ציורים 1993, משה גרשוני
01.01.94-25.11.93
ציורים 1993, משה גרשוני