תערוכות / ציורים 1989-1990, נורה פרנקל
12.01.91-18.12.90
ציורים 1989-1990, נורה פרנקל