תערוכות / ציורים זוכרים, 1990, פנחס כהן גן
04.05.90-11.04.90
ציורים זוכרים, 1990, פנחס כהן גן

תערוכת יחיד של פנחס כהן גן