תערוכות / ציורים, דוד ריב
22.02.92-27.01.92
ציורים, דוד ריב