תערוכות / פס מגנטי, אסף בן-צבי
31.12.94-21.11.94
פס מגנטי, אסף בן-צבי