תערוכות / פסלים 1993, יעקב דורצ’ין
20.02.93-18.01.93
פסלים 1993, יעקב דורצ’ין