תערוכות / פיסול, קובי הראל
17.07.99-07.06.99
פיסול, קובי הראל