תערוכות / פיסול, גיל שחר
06.07.96-03.06.96
פיסול, גיל שחר