תערוכות / עפרית קינר, פרדריק גרץ
29.03.03-19.02.03
עפרית קינר, פרדריק גרץ