תערוכות / עידית דגן, ענת בצר- שפירא
01.08.92-01.07.92
עידית דגן, ענת בצר- שפירא