תערוכות / עונה בגיהנום, נורית דוד
27.11.99-26.10.99
עונה בגיהנום, נורית דוד