תערוכות / עוז מלול | פיסול, אהרון עוזרי
29.07.06-22.06.06
עוז מלול | פיסול, אהרון עוזרי