תערוכות / עבודות, Prepared Heart. מלי דקלו
21.06.97-19.05.97
עבודות, Prepared Heart. מלי דקלו