תערוכות / עבודות 94-95, שוש קורמוש
13.04.96-07.03.96
עבודות 94-95, שוש קורמוש