תערוכות / עבודות 1995, יעל אורן, יעל כץ בן-שלום
21.10.95-20.09.95
עבודות 1995, יעל אורן, יעל כץ בן-שלום