תערוכות / עבודות 1992-1994, דורון יהלום
30.04.94-24.03.94
עבודות 1992-1994, דורון יהלום