תערוכות / עבודות 1983-1994, מאיר פיצ’חדזה
19.03.94-10.02.94
עבודות 1983-1994, מאיר פיצ’חדזה