תערוכות / עבודות 1973-1981, דוד גינתון
18.11.06-16.10.06
עבודות 1973-1981, דוד גינתון