תערוכות / עבודות על נייר: מיכה אולמן, צדוק בן דוד, דרורה דומיני, יעקב דורצ’ין, יעקב חפץ
05.10.91-02.09.91
עבודות על נייר: מיכה אולמן, צדוק בן דוד, דרורה דומיני, יעקב דורצ’ין, יעקב חפץ