תערוכות / עבודות חדשות, דניאל זק
14.12.91-16.11.91
עבודות חדשות, דניאל זק