תערוכות / סינדרום ירושלים, אפרת שלם, ינאי טויסטר
03.06.03-26.05.03
סינדרום ירושלים, אפרת שלם, ינאי טויסטר