תערוכות / סדן, אורי ליפשיץ
09.02.91-16.01.91
סדן, אורי ליפשיץ