תערוכות / סביבה זמנית, פסלים. רחל ננר
31.07.91-03.07.91
סביבה זמנית, פסלים. רחל ננר