תערוכות / נטע הראל, עבודות חדר. יאיר אבידר, ליוהנה שלום
02.12.95-30.10.95
נטע הראל, עבודות חדר. יאיר אבידר, ליוהנה שלום