תערוכות / נופים עירוניים, פטר מניג
24.02.96-23.01.96
נופים עירוניים, פטר מניג