תערוכות / נוכח עצמך 95, מיצב וידיאו. בוקי שוורץ
25.03.95-14.02.95
נוכח עצמך 95, מיצב וידיאו. בוקי שוורץ

אוצר: ג’והן הנהרדט