תערוכות / מיתלהפהפיתה, דרורה דומיני
15.02.97-13.01.97
מיתלהפהפיתה, דרורה דומיני