תערוכות / מיצב ציור. קרול בסטיאני, בועז קייזמן
08.10.97-03.09.97
מיצב ציור. קרול בסטיאני, בועז קייזמן