תערוכות / מיכל בקי, ציורים חדשים
24.03.01-19.02.01
מיכל בקי, ציורים חדשים
אוצרות: נורית דוד