תערוכות / מיכאל קסוס גדליוביץ, יהודית סספורטס, דפנה רון
06.05.95-30.03.95
מיכאל קסוס גדליוביץ, יהודית סספורטס, דפנה רון