תערוכות / מזל, איתן בן משה. בלי לב, איתן בוגנים
11.07.09-13.06.09
מזל, איתן בן משה. בלי לב, איתן בוגנים

הזמנה דימוי היי רז לדפוס“מזל”
(LUCK)
תערוכתו של איתן בן-משה כוללת פסל חוץ שנעשה עבור בניין הסדנאות, ויוצב על גגו, ועבודות בטכניקות שונות שיוצגו בגלריה עצמה. העבודות חוגגות את היכולת להציע את המושג “פנטזיה” כבסיס רעיוני, על חושניותו ואיכויותיו האינסטיקטיביות אל מול היבטים מחושבים של מימוש מהלכים בעלי מתמטיקה פנימית מובנית. האסתטיקה של העבודות נעה בין המבריק והמפתה למופרז והארסי.

“בלי לב”
(HEARTLESS)
במרכז התערוכה של איתן בוגנים נמצאת עבודת הווידיאו “בלי לב” ולצידה עבודות שבוצעו בצילום, רישום, ציור ופיסול. עבודות אלו בוחנות באופן הנע בין משועשע למוטרד, סכמות של עשייה באמנות. המזוהה והמוכר נבחן כבידוד דגימות די אן איי של “מקורות” הטומנים בחובם “מקורות” נוספים. השאלה של כתב יד אישי, ברור, ומוכר מעומתת עם יכולת חיקוי, המעלה על סדר היום את העיקרון המימטי על תפיסות הנגזרות ממנו, ואופני קיומן כפי שהם מתגלגלים באמנות כיום.

Heratless-Invitation