תערוכות / לצערי אין אני יכול להצטרף לדעת חברי המלומדים, עידו בר-אל, יעקב מישורי, פיליפ רנצר
17.06.95-11.05.95
לצערי אין אני יכול להצטרף לדעת חברי המלומדים, עידו בר-אל, יעקב מישורי, פיליפ רנצר