תערוכות / לאנדשאפטען, ציורים: 1992-1988
10.10.92-02.09.92
לאנדשאפטען, ציורים: 1992-1988