תערוכות / כל מקום, דרורה דומיני, פראנס לבה-נדב
25.03.00-02.02.00
כל מקום, דרורה דומיני, פראנס לבה-נדב