תערוכות / ימי הביניים, אורי גרשוני
07.05.05-04.04.05
ימי הביניים, אורי גרשוני