תערוכות / יורם קופרמינץ
01.06.91-08.05.91
יורם קופרמינץ