תערוכות / טרמ-תי-דם, שרית רוזן
11.02.06-09.01.06
טרמ-תי-דם, שרית רוזן