תערוכות / טיטו לגיסמו, רן סלוין
24.07.93-01.07.93
טיטו לגיסמו, רן סלוין