תערוכות / זשכחר, דוד דניאל
10.05.97-07.04.97
זשכחר, דוד דניאל